Блог на draganova

Записване на новоприети студенти след първи етап на класиране или потвърждаване за следващо класиране, прием за ОКС "Бакалавър" 2024

Дати за записване – първи етап на класиране:
12.07.2024г. (петък), за всички специалности,
15.07.2024г. (понеделник) до 19.07.2024г. (петък),  за всички специалности.

/СЪБОТА И НЕДЕЛЯ СА НЕРАБОТНИ ДНИ/

Записването се извършва във ФМИ при следната последователност от стъпки:

1. Заплащане на семестриална такса (за специалностите, където се изисква такава) – таксите се заплащат по банков път, като при записването се носи платежното нареждане

Удължен е крайният срок за подаване на абстракти за Week of Mathematics and Informatics, 14 юли 2024

Крайният срок за подаване на абстракти за Week of Mathematics and Informatics, 2024 е удължен до 14 юли 2024 г.

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova