Блог на draganova

Изготвяне на лятна сесия 2021/2022, ОКС “Магистър”

Лятната изпитна сесия за ОКС "Магистър" е от 13.06. до 08.07.2022 г. Моля преподавателите да съгласуват със студентите и да направят заявки за дати и зали за изпити най-късно до 31.05.2022 г. на e-mail: aniv@fmi.uni-sofia.bg"

Семинар „Математическо моделиране”, 10.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 10.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Евтим Иванов и Георги Йоков, студенти от спец. Софтуерно инженерство, ФМИ, ще представят проблема:

Небесна механика: Изследване движението на планетите

Резюме: Ще представим подход за намиране на координати на планета в избран от нас ден. Чрез използване на орбиталните елементи ще можем да пресметнем средното движение, средната аномалия, за да достигнем до хелиоцентричните координати на дадената планета.

Семинар „Математическо моделиране”, 3.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 03.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Асен Атанасов, от Българската софтуерна компания Chaos Group (Хаос Груп), световен лидер в технологиите за компютърна графика, ще представи проблема:

Визуализиране на грапави повърхности: увод в микрофасетната теория

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova