Блог на draganova

Общо събрание на ФМИ, 19.05.2022

Съгласно решение на ФС на ФМИ от 18.04.2022 г. (протокол № 4) се свиква Общото събрание на ФМИ  на 19.05.2022 г. (четвъртък)  от 13:00 ч. в зала 325 на ФМИ.:
Регистрация: 12:00 ч,

Зам. председател на ОС на ФМИ проф. дн Марусия Божкова

Подаване на заявление за явяване на държавен изпит за Втора държавна сесия, учебна 2020/2021 г.

Втора държавна сесия, учебна 2020/2021 г.  е на 12 и 13 юли 2022 г. Заявления за явяване на изпита ще се подават: 

Кога: от 16  май до 10 юни 2022 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:30 (в работни дни);
Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години за лятната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г.

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за  лятната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити от минали години от лятна изпитна сесия- (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova