Блог на draganova

Семинар по Оптимизация, 29.04.2024

На 29 април 2024г. (понеделник) от 14:15 ч. в ауд. 303 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Тодор Манев
Тема: Fedorchuk compacta and LUR renormability

Поканват се всички интересуващи се.

Общо събрание на ФМИ, 30.05.2024

Общото събрание на ФМИ ще се проведе на 30 май 2024 г. от 14:00 часа, в Зала 325, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Декана и Зам.-деканите на ФМИ.
  2. Попълване на състава на органите за управление на ФМИ.
  3. Разни.

Регистрацията на членовете на Общото събрание започва в 13:15 ч. на 30 май 2024 г.
Обява

доц. д-р Александър Димов
Председател на ОС на ФМИ

XIX национално състезание по компютърни мрежи за ученици, 2024

Деветнадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12  клас се проведе в периода 19-21 април 2024 година. Събитието е традиционно организирано от Министерството на образованието и науката, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) - Факултет по математика и информатика (ФМИ) и Сиско академията към СУ-ФМИ.   

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova