Блог на draganova

Публична защита на дисертационен труд на Ана Станева, 04.06.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика”.

Кандидат: Ана Иванова Станева

Тема: “Статистически методи за оценка и анализ на многотипови разклоняващи се процеси”

Кога: 04 юни 2018 г., 13:30 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Съвместен семинар "Математическо моделиране" и "Оптимизация", 09.05.2018

На 09.05.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 ще се проведе съвместен семинар "Математическо моделиране" и "Оптимизация". Стефан Петров, Транметрикс,  ще представи проблема:

Модел за проектиране на транспортни мрежи.

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova