Блог на draganova

Конкурсна сесия на ФНИ на СУ за 2022 г.

Със заповед на Ректора № РД19-97/30.03.2022 г. е обявена тазгодишната конкурсна сесия на ФНИ на СУ. Информация за конкурсната сесия може да намерите на https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/vtreshni-finansirani-ot-su.

Семинар „Математическо моделиране”, 29.03.2022, ПРИСЪСТВЕНО в зала 514, ФМИ

На 29.03., вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, проф. дтн Росица Райкова, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАНще представи проблема::

Реалистичен модел на скелетен мускул и на неговото управление

Лятна сесия, 2021/2022 - график на изпитите за ОКС "Бакалавът" задочно обучение

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятната сесия - I (март и април) и II (юни и юли) 2021/2022 уч. г. на задочно обучение

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova