Блог на draganova

Successful implementation of a collaborative student mobility programme involving partner universities from across Europe

FMI, part of St. Kliment Ohridski of Sofia is pleased to announce the successful implementation of a collaborative student mobility programme involving partner universities from across Europe.

From 22 to 25 April, six students from Sofia University had the unique opportunity to participate in a short-term educational mobility programme and piloting the newly designed course hosted by the Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie in Rzeszow, and organised in collaboration with Link Campus University, Italy and FHM University Of Applied Science, Germany.

Успешно изпълнение на програма за съвместна студентска мобилност, включваща партньорски университети от цяла Европа

ФМИ, като част от Софийския университет "Св. Климент Охридски", има удоволствието да обяви успешното изпълнение на програма за съвместна студентска мобилност, включваща партньорски университети от цяла Европа.

От 22 до 25 април шестима студенти от Софийския университет имаха уникалната възможност да участват в краткосрочна програма за образователна мобилност и пилотиране на ново разработения курс, организиран от Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie в Жешов и в сътрудничество с Link Campus University, Италия и FHM University of Applied Science, Германия.

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova