Блог на draganova

Защита на дипломни работи за студенти в магистърски програми ТОППИТ и ИМЗПМКМИТ, 26.03.2024

Дипломантите трябва да заявят участието в защитата до 11 март 2024 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg

Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 15 март 2024 г. дипломантите, заявили за участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

Награди за наука „Питагор“, 2024

Регламентът за участие и изискуемите документи са публикувани на интернет страницата на МОН https://web.mon.bg/bg/101331

С оглед обобщаване и подаване на кандидатурите от името на Университета, участниците следва да изпращат своите документи до 10 април 2024 (сряда) по електронна поща до отдел "Научна и проектна дейност" (npd@admin.uni-sofia.bg).

Международна конференция "WEEK OF MATHEMATICS AND INFORMATICS", посветена на 135 години от създаването на ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски", 23-27.09.2024

Страници

Subscribe to RSS - Блог на draganova