Дати за Държавен изпит, 2022

Приети са следните дати за провеждане на Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" през 2022 г.

  • Втора държавна  сесия - 12 и 13 юли 2022 г. (за студенти завършили през 2021 г.);
  • Първа държавна сесия - 07 и 08 септември 2022 г. (за студенти завършили през 2021/2022 уч. г).