За нас

Катедра "Геометрия" води основните курсове по геометрия за бакалавърските програми на Факултета по Математика и Информатика, Физическия Факултет и Химическия Факултет на Софийския Университет „Св Климент Охридски”. 

Катедрата предлага редица изборни курсове по различни раздели на съвременната геометрия, за бакалавърските и магистърски програми на всички специалности във Факултета по Математика и Информатика. 

Катедра Геометрия е от първите катедри на Софийския Университет. Създадена е през 1904 г. От създаването й до 1926 г. ръководител на катедрата е проф. Антон Шоурек (1857 – 1926) , един от основателите на СУ.

Проф. Димитър Табаков (1879 – 1973) завежда катедрата от 1926 г. до 1948 г. Акад. Боян Петканчин (1907 – 1987) е ръководител от 1948 г. до 1976 г. Проф. Алипи Матеев (1914 – 1979) е ръководител от 1976 г. до 1979 г.