За нас

Секцията се опитва да обедини теоретични и приложни интердисциплинарни изследвания в IST и техните приложения в областта на естествените, социалните и икономическите науки.

Катедрата участва в редица национални и международни образователни, изследователски и развойни проекти в рамките на Националния фонд за научни изследвания, Национален фонд - структурна политика, ТЕМПУС, PECO, INCO- Коперник, 5 FP европейските програми.

Основните направления на изследванията в съответствие с терминологията, използвана в Европейската комисия финансира програми са: обучение, eWork & електронна търговия, изкуствен интелект. Работата по проектите за научни изследвания, обучение и развитие, е в рамките на Център на технологии на информационното общество - ЦТИО ​​.