За нас

Всяка история си има своя предистория. За някои събития е трудно да се посочи началната им дата. Такъв е случаят с основаването на днешната катедра „Обучение по математика и информатика“ (ОМИ) към Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Кл. Охридски“. За начало на такива събития се приема написаното в някакъв официален документ. В случая, предисторията започва със създаването на секция „Методика на обучението по математика“ към катедра „Висш анализ“ с ръководител акад. Любомир Чакалов през 1950 г. Историята започва през 1955 г. с основаването на самостоятелна катедра „Методика на обучението по математика, физика и химия“ към Физико-математическия факултет на СУ. За ръководител на катедрата е назначен наскоро избраният за доцент по методика на обучението по математика Петко Иванов. Според информацията, с която разполагаме, това е първата катедра в България по методика на обучението по учебна дисциплина, а Петко Иванов е първият хабилитиран преподавател по методика на обучението на такава дисциплина.

През 1963 г. се обособява математически факултет към СУ. Едновременно с това е създадена самостоятелна катедра „Методика на обучението по математика“ (МОМ). Ръководител е отново доц. Петко Иванов, който остава такъв до пенсионирането му през 1968 г.

Катедра МОМ съществува с това име до 1971 г., когато се създава Единният център по математика и механика (ЕЦММ) и катедрата се преименува в сектор „Обучение по математика“. След разформироването на ЕЦММ през 1989 г. отново се създава катедра „Обучение по математика и информатика“, което име остава и до днес.