Дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ, 14.09. 2022