Дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ, 20.07. 2022