Дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ, 2.11. 2022