Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение, Еразъм+, летен семестър 2021/2022 г.