Допълнителни обучения за специалност "Статистика"

  • На 28 юни 2021 г. (понеделник) от 13 часа в Google meet ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС1 – подготовка за ДИ за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. Лектор: Павлина Тодорова
  • На 15 юни 2021 г. (вторник) от 10 часа в Google meet ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС1 – подготовка за ДИ за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. Лектор: Павлина Тодорова
  • На 7 юни 2021 г. (понеделник) от 10 часа в Google meet ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Комплексен анализ – консултация за междинен изпит за студентите от специалност Приложна математика 2. курс. Лектор: гл.ас. Любомир Андреев
  • На 1 юни 2021 г. (вторник) от 18 часа в Google meet ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Комплексен анализ – консултация за Държавен изпит за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. Лектор: гл.ас. Любомир Андреев
  • На 28 май 2021 г. (петък) от 18 часа в Google meet ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Диференциална геометрия – подготовка за ДИ за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. Лектор: гл. ас. д-р Яна Алексиева
  • На 23 май 2021 г. (неделя) от 16 часа в Google meet  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Аналитична геометрия – подготовка за ДИ за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. Лектор: гл. ас. д-р Яна Алексиева
  • На 22 май 2021 г. (събота) от 14 часа в Google meet ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра – подготовка за ДИ за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. Лектор: Иво Стратев
  • На 17 април 2021 г. (събота) от 11 часа в Google Meet  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по СДП за студентите от специалности Приложна математика, Статистика и Математика, първи курс. Лектори:  Натали Георгиева и Андон Денков.
  • На 13 ноември 2019 г. (петък) от 16:30 часа до 18:30 часа (понеделник) в Jitsi: https://meet.jit.si/AlgebraFMIDoneRight ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра за студентите от спец. Статистика и спец. Математика, 1 курс. Лектор: Мирослава Владкова