Допълнителни обучения за специалност "Статистика"

  • На 11 януари 2022 г. (вторник) от 17:00 часа в Google Meet ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС1 за студентите от специалности Приложна математика и Статистика, първи курс. Лектор: Пламен Иванов.
  • На 22 ноември 2021 г. (понеделник) от 14 часа в Google meet  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ за студентите от специалност Статистика,  втори курс. Лектор:  Маргарита Николова
  • На 11 ноември 2021 г. (четвъртък) от 10:15 часа в Мудъл ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра за  студентите от специалности Приложна математика и Статистика, първи курс. Лектор:  Гергана Гочева.
  • На 26 октомври 2021 г. (вторник) от 17 часа в Google Meet  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС1 за  студентите от специалности Приложна математика и Статистика, първи  курс. Лектор:  Пламен Иванов