Държавна, поправителна и ликвидационна сесии 2022/2023 г.

Държавен изпит 2023г.:
11.07.2023 и 12.07.2023 - втора сесия на учебната 2021/2022г;
11.09.2023 и 12.09.2023 - първа сесия на учебната 2022/2023г.
Подаване на заявления: 09 май - 16 юни 2023

Поправителна сесия през учебната 2022/2023г.:
Съгласно Заповед РД-19-135/29.03.2023г. , която допълва Заповед РД-19-174/26.05.2022г., за Факултета по математика и информатика поправителната изпитна сесия е в периода 14.08.2023-03.09.2023г.

Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2022/2023г. във ФМИ - 05.09.2023г.

Учебен отдел