Академичен състав А-Я

В

Професор, Доктор
Главен асистент, Доктор
Доцент, Доктор
Заместник-декан бакалавърски програми и администрация
Асистент, Доктор
Главен асистент, Доктор