Академичен състав А-Я

И

Главен асистент, Доктор
Доцент, Доктор
Професор, Доктор
Доцент, Доктор на науките
Заместник-декан стопанска дейност
Доцент, Доктор
Главен асистент, Доктор
Главен асистент, Доктор