Академичен състав А-Я

П

Установен изследовател (R3), Доцент, Доктор
Професор, Доктор
Старши преподавател
Главен асистент, Доктор
Доцент, Доктор
Декан на ФМИ