Ангел Георгиев Ангелов

Ангел Георгиев Ангелов

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
agangelov@fmi.uni-sofia.bg
Приемно време: 

понеделник, 13:00 - 14:00, след предварителна уговорка

Преподавателска дейност

  • Вероятности и статистика  (специалност Компютърни науки)
  • Статистика и емпирични методи  (специалност Софтуерно инженерство)
  • Теория на вероятностите  (специалност Анализ на данни)
  • Математическа статистика 2  (магистърска програма Вероятности, актюерство и статистика)