Дафина Йорданова Петкова

Дафина Йорданова Петкова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
dafinaz@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 536
Кабинет: 
ФМИ-536