Диана Илиева Радкова

Диана Илиева Радкова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
dradkova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 509
Кабинет: 
ФзФ-14
Приемно време: 

понеделник от 13 до 15
вторник от 15 до 17

Образование и научни степени

 • 2001:  магистър, СУ "Св. Климент Охридски"

Научни интереси

 • Теория на кодирането

Преподавателска дейност

 • Висша алгебра, упражнения, 1 к., Математика и информатика
 • Висша алгебра I, упражнения, 1 курс, Математика

Списък с публикации

 1.  D. Radkova, A. Bojilov, Cyclic Codes asInvariant Subspaces,  Annuaire Univ.Sofia, Fac.Math. Inform., vol. 98, 2005
 2. D.Radkova, A. Bojilov , Cyclic Codes with Length Divisible by the FieldCharacteristic as Invariant Subspaces, AnnuaireUniv. Sofia, Fac. Math. Inform., vol. 98,2005
 3. D.Radkova, A. Bojilov, and A.J. van Zanten, Cyclic Codes and Quasi-TwistedCodes: An Algebraic Approach, Report MICC 07-08, Universiteit Maastricht, TheNetherlands, 2007
 4. D.Radkova,  A.J. van Zanten, Idempotent Matrices and Bounds for theMinimum Distance for Constacyclic Codes, Report MICC 08-01, UniversiteitMaastricht, The Netherlands, 2008
 5. D.Radkova,  A.J. van Zanten, More Bounds for the Minimum Distance ofConstacyclic Codes and the Case when Field Characteristic Divides the Length,Report MICC 08-02, Universiteit Maastricht, The Netherlands,  2008
 6. D. Radkova, A. J. van Zanten, Bounds onMinimum Distance in Constacyclic Codes, Proc. Eleventh InternationalWorkshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria,16-22 June, 2008, 236-242.
 7. D. Radkova, A. J. van Zanten,Constacyclic Codes as Invariant Subspaces, Linear Algebra and itsApplications, vol. 430, pp. 855-864, 2009
 8. D.Danev, S. Dodunekov, and D. Radkova, A Family of Constacyclic TernaryQuasi-Perfect Codes with  Covering Radius3, PROCEEDINGS of the International Workshop on Coding and CryptographyWCC'2009, May 10-15, 2009, Ullensvang, Norway
 9. D.Danev, S. Dodunekov, and D. Radkova, AFamily of Constacyclic Ternary Quasi-Perfect Codes with  Covering Radius 3, to appear inDesigns,  Codes and Cryptography, 2009