Елза Петрова Иванова-Димова

Елза Петрова Иванова-Димова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
elza@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: 
Блок 2-211

Образование и научни степени

  • 1999: магистър по математика, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”
  • 2014: доктор, ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски”

Научни интереси

  • Обща топология