Евгения Димитрова Великова

Евгения Димитрова Великова

Доцент
Доктор
Имейл: 
velikova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 664
Кабинет: 
ФМИ-518
Приемно време: 

понеделник от 13 до 15 в 518
вторник от 13  до 14  в 518

Образование и научни степени

  • 1992:   доктор, СУ "Св. Климент Охридски"

Научни интереси

  • Теория на кодирането

Преподавателска дейност

Учебна 2008/2009 г.

Списък с публикации

Статии в научни списания

1.E. VELIKOVA, A.BOJILOV, On the weight distribution of the coset leaders of constacyclic codes, SERDICA Journal of computing, том:vol.2, брой:num 2, 2008, стр.105-1102008
2.E. VELIKOVA, T. BAICHEVA, On the computation of the weight distribution of the cosets of cyclic codes , Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski”, Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 97, 2005, стр.109-114, Ref2005
3.E. VELIKOVA, The weight distribution of the cosets leaders of ternary cyclic codes with generator polynomial of small degree , Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski” Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 97, 2005, стр.115-121, Ref2005
4.K.Markov, K.Ivanova, I.Mitov, E.Velikova-Bandova, Formal definition of the concept “INFOS”, IJ ”Information Theories and Applications” FOI ITHEA, том:vol 11, брой:No1, 2004, стр.16-192004
5.K.Markov, K.Ivanova, I. Mitov, E.Velikova-Bandova, The Information, IJ ”Information Theories and Applications” FOI ITHEA, том:vol 10, брой:No1, 2003, стр.5-92003
6.Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions, IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR1997
7.E. D. Velikova, A generalization of some upper bounds on covering radius under an arbitrary additive metric, Problems of Control and Information Theory, том:vol 19, брой:5-6, 1990, стр.445-450, Ref1990
8.E. Velikova, Bounds on covering radius of linear codes, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, том:Tome 41, брой:№ 6, 1988, стр.13-16, Ref, IF/IR1988
9.E. Velikova, On the covering radius of some binary cyclic codes, Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski” Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 82, 1988, стр.119-125, Ref1988
10.E. Velikova, K. Manev, The covering radius of cyclic codes of lengths 33, 35 and 39 , Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski”, Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 81, 1987, стр.215-223, Ref1987

 

Статии в сборник (на конференция и др.) 

1.Ivanova, K., Velikova, E., Stanchev, P., Mitov, I., (Chapter 3) Automated Metadata Extraction from Art Images, Access to Digital Cultural Heritage: Innovative Applications of Automated Metadata Generation, издателство:PU Publ.House Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bulgaria,, 2012, стр.97-152, doi:978-954-423-722-62012
2.Ivanova K., Stanchev, P., Velikova, E., Vanhoof, K., Depaire, B., Kannan, R., Mitov, I., Markov, K., Features for art painting classification based on vector quantization of MPEG-7 descriptors, Second International Conference on Data Engineering and Management ICDEM, India, 29-30.07.2010, издателство:LNCS 6411, 2012, стр.146-153, Ref2012
3.Е. Великова, Д. Григорова, М. Славчова-Божкова, АНАЛИЗ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ФАКУЛЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, СБОРНИК 120 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2011, стр.19-23, doi:ISSN 1313-9045, PhD2011
4.Е. Великова, Д. Григорова, М. Славчова-Божкова, ПРИЕМЪТ С МАТУРА В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ 2009 ВЪВ ФАКУЛЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, СБОРНИК 120 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2011, стр.24-28, PhD2011
5.Е. Великова, Д. Григорова, М. Божкова, Анализ и влияние на приема с матура в кандидат-студентската кампания 2009 във Факултета по математика и информатика на СУ, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ Доклади на Тридесет и деветата пролетна конференция на Съюза на математиците в България , 2010, стр.268-2732010
6.Е. Великова, М. Нишева, Обучението във ФМИ – единство на традиция и новаторство, Математика и математическо образование, 2009, 2009, стр.13-20, Ref2009
7.E. VELIKOVA, A.BOJILOV, An upper bound on the covering radius of a class of cyclic codes, Proc. Eleventh International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, 2008, стр.300-3042008
8.E. Velikova, A. Bojilov, On the weight distribution of the coset leaders of cyclic codes., Proc. Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, 2005, стр.269-2742005
9.Ts.Baitcheva, E. Velikova, Least covering radius of three-dimensional codes over GF(3), Proc. of XXV Spring Conference of the UMB, Kazanlak, 1996, стр.68-711996
10.Ts.Baitcheva, E. Velikova, Covering radius of two-dimensional codes over GF(3), Proc. of XXIV Spring Conference of the UMB, 1995, стр.147-1511995
11.E. Velikova, The covering radius of two-dimensional codes over GF(4) , Proc.of International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novgorod, Russia, 1994, стр.190-1931994
12.K.Manev, E. Velikova, The covering radius and weight distributions of cyclic codes over GF(4) of lengths up to 13 , Proc.II Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Leningrad, USSA, 1990, стр.150-1531990
13.E. Velikova, Covering radius of some cyclic codes, Proc International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Varna, 1988, стр.165-1691988

 

Учебник/Учебно помагало/

1.Евгения Великова-Бандова, Записки по кодиране - Двоични шумозащитни кодове, второ разширено и допълнено издание , ФОИ-КОМЕРС, София2004
2.Евгения Великова-Бандова, Записки по кодиране - Двоични шумозащитни кодове, ФОИ-КОМЕРС, София2001
3.Евгения Великова-Бандова, Записки по кодиране - Циклични кодове, ФОИ-КОМЕРС, София2001

 

Забелязани цитирания на доц. д-р Евгения Великова

ПубликацияГодина
1.Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions, IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR
Цитирана в:
A. Davydov,Massimo Giulietti,Stefano Marcugini,Fernanda Pambianco, Linear nonbinary covering codes and saturating sets in projective spaces, AMC,Volume 5, Issue 1, Pages: 119 - 147, February 2011
2011
2.Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions , IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR 
Цитирана в:
Alexander A. Davydov,Patric R. J. Östergård, Linear codes with covering radius 3, Designs, Codes and Cryptography March 2010, Volume 54, Issue 3, pp 253-271
2010
3.Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions , IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR
Цитирана в:
Davydov, A.A. Marcugini, S. Pambianco, F., Linear codes with covering radius 2, 3 and saturating sets in projective geometry, IEEE Transactions on IT, Volume 50, Issue 3, March 2004 Page: 537 – 541
2004
4.Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions, IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR
Цитирана в:
P. Ostergaard, Classifying subspaces of Hamming spaces, Designs, Codes and Cryptography 27 (2002), 297-305
2002
5.Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions, IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR
Цитирана в:
A.Davidov, P. Ostergaard, Linear codes with covering radius R=2, 3 and codimension tR, Volume 47, Issue 1, Jan 2001 Page(s):416 – 421
2001
6.E. Velikova, Bounds on covering radius of linear codes, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, том:Tome 41, брой:№ 6, 1988, стр.13-16, Ref , IF/IR
Цитирана в:
Baicheva, T.S.,On the covering radius of ternary negacyclic codes with length upto 26, IEEE Transactions on IT, Volume 47, Issue 1, Jan 2001 Page(s):413 – 416
2001
7.E. Velikova, The covering radius of two-dimensional codes over GF(4), Proc.of International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novgorod, Russia, 1994, стр.190-193
Цитирана в:
Цонка Байчева, кандидатска дисертация на тема „Радиуси на покритие на класове линейни кодове” 1998
1998
8.E. D. Velikova, A generalization of some upper bounds on covering radius under an arbitrary additive metric, Problems of Control and Information Theory, том:vol 19, брой:5-6, 1990, стр.445-450, Ref
Цитирана в:
Цонка Байчева, кандидатска дисертация на тема „Радиуси на покритие на класове линейни кодове” 1998
1998
9.E. Velikova, Covering radius of some cyclic codes, Proc International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Varna, 1988, стр.165-169
Цитирана в:
Цонка Байчева, кандидатска дисертация на тема „Радиуси на покритие на класове линейни кодове” 1998
1998
10.E. Velikova, Bounds on covering radius of linear codes, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, том:Tome 41, брой:№ 6, 1988, стр.13-16, Ref , IF/IR
Цитирана в: 
Цонка Байчева, кандидатска дисертация на тема „Радиуси на покритие на класове линейни кодове” 1998
1998
11.E. Velikova, K. Manev, The covering radius of cyclic codes of lengths 33, 35 and 39 , Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski”, Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 81, 1987, стр.215-223, Ref 
Цитирана в:
Baicheva, T.S.,Computer tools for determining the covering radius of ternary linear codes, Mathematics and education in mathematics, pp78-81,1997
1997
12.E. Velikova, Bounds on covering radius of linear codes, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, том:Tome 41, брой:№ 6, 1988, стр.13-16, Ref , IF/IR
Цитирана в:
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
13.E. Velikova, The covering radius of two-dimensional codes over GF(4), Proc.of International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novgorod, Russia, 1994, стр.190-193
Цитирана в:
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
14.E. Velikova, K. Manev, The covering radius of cyclic codes of lengths 33, 35 and 39 , Annuaire de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski”, Faculte de mathematiques at informatique, Livre 1- Mathematiques, том:Tome 81, 1987, стр.215-223, Ref 
Цитирана в:
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
15.K.Manev, E. Velikova, The covering radius and weight distributions of cyclic codes over GF(4) of lengths up to 13 , Proc.II Intern. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Leningrad, USSA, 1990, стр.150-153
Цитирана в:
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
16.E. D. Velikova, A generalization of some upper bounds on covering radius under an arbitrary additive metric, Problems of Control and Information Theory, том:vol 19, брой:5-6, 1990, стр.445-450, Ref 
Цитирана в:
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
17.E. Velikova, Covering radius of some cyclic codes, Proc International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Varna, 1988, стр.165-169 
Цитирана в: 
Cohen,Honkala, Litsyn,Lobstein, Covering codes, North-Holland Mathematical Library, vol 54, Elsevier, 1997
1997
18.Ts.Baicheva, E. Velikova, Covering radii of ternary linear codes of small dimensions and codimensions , IEEE Trans.Inform.Theory, том:vol. 43, 1997, стр.2057-2061, IF/IR 
Цитирана в: 
G.Cohen, I.Honkala, S.Litsyn and Lobstein, Covering codes, North-Holland, Elsevier Science B.V.,1997
1997
19.Ts.Baitcheva, E. Velikova, Least covering radius of three-dimensional codes over GF(3), Proc. of XXV Spring Conference of the UMB, Kazanlak, 1996, стр.68-71 
Цитирана в: 
G.Cohen, I.Honkala, S.Litsyn and Lobstein, Covering codes, North-Holland, Elsevier Science B.V.,1997
1997