Галина Стоянова Люцканова-Жекова

Галина Стоянова Люцканова-Жекова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
g.zhekova@fmi.uni-sofia.bg

За информация и контакти

Телефон: 
+359 2 8161-673
Кабинет: 
ФМИ-525

Образование и научни степени

 • 2016 - Магистър по приложна математика (Изчислителна математика и математическо моделиране), СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2014 - Бакалавър по приложна математика, СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2010 - Средно образование, МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна

Научни интереси

 • Математическо моделиране на реални процеси
 • Числени методи за решаване на диференциални уравнения
 • Параметрична идентификация

Преподавателска дейност

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (2017/2018)
 • Числени методи - СИ, ИС, II курс
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР (2017/2018)
 • Приложения на математиката за моделиране на реални процеси - изборен курс
 • Математика 2 - Стопанско управление, СтФ, I курс

Списък с публикации

 1. T. Ivanov, G. Lyutskanova,et al., Laboratory Calibration of MEMS Rate sensors, 120-th European Study Group with Industry (ESGI'120), 68-76, 2016.
 2. T. Ivanov, G. Lyutskanova-Zhekova, Initial calibration of MEMS accelerometers, used for measuring inclination and toolface, To appear in Studies in Computational Intelligence, SJR(2016): 0.246.