Георги Иванов Георгиев

Георги Иванов Георгиев

Доктор
Математик

Имейл: 
skelet@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 533
Кабинет: 
ФМИ-503
Приемно време: 

сряда, 15:00 – 17:00
четвъртък, 10:00 – 12:00

За информация и контакти

Награди

Последни публикации

Образование и научни степени

Научни интереси

Научни проекти

Преподавателска дейност

  • Дискретни структури
  • Дизайн и анализ на алгоритми
  • Операционни системи

Списък с публикации

Персонални страници