Ирена Юлкова Авджиева

Ирена Юлкова Авджиева

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 503
Кабинет: 
ФМИ-519

Образование и научни степени

 • 2016 Асистент в катедра Информациони технологии; Факултет по математика и информатика; Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • 2011 – 2016 Доктор по генетика; АгроБиоИнститут; Селскостопанска академия; София
  Дисертация: "Биоинформатичен подход за откриване на синтении и предсказване на генни функции при растения"
 • 2008 - 2010 Магистър по генно и клетъчно инженерство; Биологически факултет; Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  Дипломна работа: „Влияние на степента на идентичност на белтъчни секвенции върху точността при хомоложното им моделиране”
 • 2002 - 2006 Бакалавър по молекулярна биология; Биологически факултет; Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Научни проекти

 • Methods for Data Analysis and Knowledge Discovery in Big Sequencing Datasets; договор DFNI-102/7, 12.12.2014 г.

Списък с публикации

 1. Duylgerova Zh., Peychev D., Avdjieva I., Vassilev D. (2016). PhyloEdit: a web-based GUI for visualization and analysis of evolutionary trees. Proceedings of the 9th International Conference on Information Systems & Grid Technologies (ISGT, Sofia, 28-29 May 2015), Sofia, St. Kliment Ohridski University Press
 2. Avdjieva I. (2015). Phylogenetic assessment of the gain/loss of duplicated genes in the evolution of grasses (Poaceae). Genetics and plant physiology vol. 5, No 3-4, pp 259-266
 3. Avdjieva I., Salse J., Peychev D., Hadzhimateva D., Vassilev D. (2015). Function annotation enrichment assisting function prediction of plant genes. J. BioSci. Biotechnol. 2015, SE/ONLINE: 39-42
 4. Hadzhimateva D., Avdjieva I., Todorovska E., Vassilev D. (2015). A comparative phylogenetic analysis of hexaploid wheat evolution. J. BioSci. Biotechnol. SE/ONLINE: 31-37
 5. Vassilev D., Simeonova V., Krachunov M., Todorovska E., Nisheva M., Kulev O., Peychev D., Petrov P., Shiyachki D., Avdjieva I. (2012) Data analysis for next generation sequencing – parallel computing approaches in de novo assembly algorithms. Proceedings of the 6th International Conference on Information Systems & Grid Technologies (ISGT, Sofia, 1-3 June 2012), Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2012, pp. 249 - 279.