Иван Димитров Георгиев

Иван Димитров Георгиев

Доцент
Доктор
Имейл: 
ivandg@fmi.uni-sofia.bg

За информация и контакти

Кабинет: 244, Блок Б, ФзФ

Награди

Лауреат на наградата "Проф. Иван Сосков" за 2014 г.

Научни интереси

Теоретична информатика. Изчислимост и сложност в анализа.

Преподавателска дейност

Зимен семестър, 2022 - 2023

Дискретни структури 1, спец. Софтуерно инженерство, 1 курс
Дискретна математика, спец. Математика, 2 курс