Иван Димитров Георгиев

Иван Димитров Георгиев

Доцент
Доктор

Ръководител катедра

Имейл: 
ivandg@fmi.uni-sofia.bg

За информация и контакти

Кабинет: 244, Блок Б, ФзФ
Приемно време: вторник 17-18 ч. и четвъртък 17-18 ч.

Награди

Лауреат на наградата "Проф. Иван Сосков" за 2014 г.

Научни интереси

Теоретична информатика. Изчислимост и сложност в анализа.

Преподавателска дейност

Летен семестър, 2023 - 2024

Дискретни структури 2, спец. Софтуерно инженерство, 1 курс
Изчислимост в анализа, изборен курс за бакалаври и магистри ЛиА