Иван Николов Чавдаров

Иван Николов Чавдаров

Доцент
Доктор
Имейл: 
ivannc@fmi.uni-sofia.bg

Награди

Диплом и златна статуетка - СИБ Изобретател на 2017г.

Последни публикации

Chavdarov I., Krastev A., Naydenov B., Pavlova G.. Analysis and experiments with a 3D printed walking robot to improve climbing obstacle. SAGE, 2020, ISSN:1729-8806, DOI:10.1177/1729881420925282

November 2019, International Journal of Advanced Robotic Systems 16(6):1-12, Design and kinematics of a 3-D printed walking robot “Big Foot”, overcoming obstacles, DOI:10.1177/1729881419891329

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1729881419891329

Научни интереси

Роботика и мехатроника. 3D моделиране и принтиране.

Научни проекти

2018 - продължава. Изследване и моделиране на нови роботи чрез нетрадиционни технологии и материали, Фонд Научни Изледвания, ръководител на проекта, http://ir.bas.bg/fni2018/index.html

2018-2019. Increasing the well being of the population by Robotic and ICT based innovative education, The DSPF is part-financed by the European Union and the City of Vienna, http://www.ir.bas.bg/RONNI/

2017,"Робо-Академия" Проекти на БАН „За въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с млади таланти“ ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Ръководител, https://www.facebook.com/pg/robo.academy.bg/posts/

2014-2015, Virtual Embodiment and Robotic Re-Embodiment VERE 257695 FP7 Project (2014-2015), Член, , Номер на договора:VERE-257695/FP7/

Преподавателска дейност

3D моделиране и принтиране и приложения в роботиката - бакалаври, избираем

Планиране на движения в сложна среда - магистри- Мехатроника Роботика и Мехника, Вградени системи

Моделиране на роботи с 3D принтер - магистри, избираем

Проектиране на механични компоненти на роботи с CAD системи - магистри - Мехатроника Роботика и Мехника, Вградени системи

Кинематика -магистри -Мехатроника Роботика и Мехника, Вградени системи

Списък с публикации