Иван Николов Чавдаров

Иван Николов Чавдаров

Доцент
Доктор
Имейл: 
ivannc@fmi.uni-sofia.bg

Награди

 Диплом и златна статуетка - СИБ Изобретател на 2017г. -Диплом и златна статуетка - Изобретател на 2017г.

Последни публикации

L. Miteva, I. Chavdarov, K. Yovchev and B. Naydenov, "Design of a Sensor System for a Minimalistic Walking Robot with Two Degrees of Freedom," 2021 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM), 2021, pp. 1-5, doi: 10.23919/SoftCOM52868.2021.9559061.https://ieeexplore.ieee.org/document/9559061

I. Chavdarov, B. Naydenov,  Design and kinematics of a 3-D printed walking robot “Big Foot”, overcoming obstacles,International Journal of Advanced Robotic Systems 16(6):1-12,November 2019, DOI:10.1177/1729881419891329, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1729881419891329  

Научни интереси

Роботика и мехатроника. 3D моделиране и принтиране.

Научни проекти

2018 - продължава. Изследване и моделиране на нови роботи чрез нетрадиционни технологии и материали, Фонд Научни Изледвания, ръководител на проекта, http://ir.bas.bg/fni2021/index.html

2018-2019. Increasing the well being of the population by Robotic and ICT based innovative education, The DSPF is part-financed by the European Union and the City of Vienna, http://www.ir.bas.bg/RONNI/

2017,"Робо-Академия" Проекти на БАН „За въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с млади таланти“ ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Ръководител, https://www.facebook.com/pg/robo.academy.bg/posts/

Преподавателска дейност

1. 3D моделиране, принтиране и приложения в роботиката - бакалаври- избираем

2. Програмиране в CAD среда и приложения в роботиката - бакалаври- избираем.

3. Планиране на движения в сложна среда - задължителен за магистри МРМ и Вградени системи, избираем за други магистри

4. Кинематика - задължителен за магистри МРМ и Вградени системи, избираем за други магистри

5. Моделиране на роботи с 3D принтер - магистри -избираем

6. Проектиране на механични компоненти на роботи с CAD системи - магистри -избираем

Списък с публикации