Иван Николов Чавдаров

Иван Николов Чавдаров

Доцент
Доктор
Имейл: 
ivannc@fmi.uni-sofia.bg
Приемно време: 

четвъртък 14:00-16:00; кабинет 13А на ФзФ

За информация и контакти

Телефон: +359 2 8161 530

Награди

  Диплом и златна статуетка - Изобретател на 2017г.- Диплом и златна статуетка - СИБ Изобретател на 2017г.

Последни публикации

2023- Chavdarov, I.; Yovchev, K.; Miteva, L.; Stefanov, A.; Nedanovski, D. A Strategy for Controlling Motions Related to Sensory Information in a Walking Robot Big Foot. Sensors 2023, 23, 1506. https://doi.org/10.3390/s23031506
2022- Chavdarov, I.; Naydenov, B. Algorithm for Determining the Types of Inverse Kinematics Solutions for Sequential Planar Robots and Their Representation in the Configuration Space. Algorithms 2022, 15, 469. https://doi.org/10.3390/a15120

Научни интереси

Роботика и мехатроника. Кинематика и проектиране на роботи. 3D моделиране и принтиране. Програмиране в CAD среда.


Научни проекти

2018 - 2022. Изследване и моделиране на нови роботи чрез нетрадиционни технологии и материали, Фонд Научни Изледвания, ръководител на проекта, http://ir.bas.bg/fni2021/index.html

2018-2019. Increasing the well being of the population by Robotic and ICT based innovative education, The DSPF is part-financed by the European Union and the City of Vienna, http://www.ir.bas.bg/RONNI/

2017,"Робо-Академия" Проекти на БАН „За въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с млади таланти“ ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Ръководител на проекта, https://www.facebook.com/pg/robo.academy.bg/posts/


Преподавателска дейност


Бакалаври, ФМИ - лекции и упражнения по:

1. 3D моделиране, принтиране и приложения в  роботиката.

избираем, зимен семестър

Съдържание на курса

Критерии за оценка

2. Програмиране в CAD среда и приложения в роботиката.

избираем; летен семестър

Съдържание на курса

Критерии за оценка

Магистри, ФМИ - лекции и упражнения по:

3. Кинематика.                                          

задължителен за МР и вградени системи, избираем за други специалности; зимен семестър

Съдържание на курса

Критерии за оценка

4. Планиране на движения в сложна среда.

задължителен за МР и вградени системи, избираем за други специалности; летен семестър

Съдържание на курса

Критерии за оценка

5. Проектиране на механични компоненти на роботи с CAD системи.

избираем ; зимен семестър

Съдържание на курса

Критерии за оценка

6. Моделиране на роботи с 3D принтер.

избираем ; летен семестър

Съдържание на курса

Критерии за оценка

Списък с публикации