Мария Василева Конова

Мария Василева Конова

Математик
Имейл: 
mvkonova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 509
Кабинет: 
ФзФ-14
Приемно време: 

четвъртък  11:00 - 13:00