Милена Петрова Добрева

Милена Петрова Добрева

Изследовател (R3)
Доцент
Доктор
Имейл: 
m.dobreva@fmi.uni-sofia.bg

За информация и контакти

m.dobreva AT fmi.uni-sofia.bg

Награди

 • 2019 - Europeana Unsung Hero Award 
 • 2012 - Highly Commended Award at the Literati Network Awards for Excellence for the article summarising the outcomes of the DiSCmap project (funded by JISC and coordinated by Milena Dobreva) "The DiSCmap project: Digitisation of Special collections: Mapping, Assessment, Prioritisation published" in the New Library World journal 
 • 2006 - Почетен медал за принос в развитието на отношенията между България и ЮНЕСКО по повод 50тата годишнина на членството на Република България в ЮНЕСКО
 • 1998 - Академична награда за млади учени „Професор Марин Дринов” за оригинални постижения в кюмпютърното представане на средновековни славянски текстове (БАН)

Последни публикации

 • 2019 - Mahey, M., Al-Abdulla, A., Ames, S., Bray, P., Candela, G., Chambers, S., Derven, C., Dobreva-McPherson, M., Gasser, K., Karner, S., Kokegei, K., Laursen, D., Potter, A., Straube, A., Wagner, S-C., and Wilms, L. (2019) Open a GLAM Lab. Digital Cultural Heritage Innovation Labs, Book Sprint, Doha, Qatar, 23-27 September 2019. Преведена на арабски:  ماهي, ماهيندرا، العبدالله, عائشة، أميس, سارة، براي, بولا، كانديلا, جوستافو، تشامبرز, سالي، ديرفن, كاليب، دوبريفا- ماكفرسون, ميلينا، جاسر, كاترين، كارنر, ستيفان، كوكيجي, كريستي، لورسن, ديتي، بوتر, أبيجيل، ستروبي, أرمين، فاجنر, صوفي كارولين، ويلمز, لوتي. (2020)  ختبرات الابتكار في المؤسسات الثقافية، بوك سيبرينت، الدوحة، قطر، 23-27 سبتمبر، 2019.

Образование и научни степени

 • 1999 - Институт по математика и информатика, БАН - Доктор (Информатика и приложна математика)
 • 1986-1991 - Факултет по математика и информатика на СУ “Св. Кл. Охридски” - Магистър (Информатика)
 • 1981-1986 - Национална гимназия за древни езици и култури (НГДЕК), София, златен медал 

Научни интереси

 • дигитална трансформация в библиотеките, архивите и музеите
 • големи културни данни
 • гражданска наука

Научни проекти

 • DISTILL - DISruptive Technologies in Innovation Labs for digital cultural heritage (Пробивни технологии в лабораториите за иновации за дигитално културно наследство) 

Преподавателска дейност

 • Уеб технологии и цифрови библиотеки

Персонални страници

Личен сайт: https://milenadobreva.net/