Невяна Димитрова Георгиева

Невяна Димитрова Георгиева

Доктор
Математик
Имейл: 
nevyanag@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
8161 647
Кабинет: 
ФМИ-522