Николай Рангелов Колев

Николай Рангелов Колев

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
nickyxy@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 585
Кабинет: 
ФМИ-511
Приемно време: 

вторник 17-18 часа в 511
четвъртък 15-18 часа в 511

Списък с публикации

  1. Kolev N., Nenov N.  New upper bounds for a class of vertex Folkman numbers, Electronic Journal of Combinatorics, Volume 13, 2006.
  2. Kolev N., Nenov N.  The Folkman number Fe(3,4;8) is equal to 16, C. R. Acad. Bulg. Sci., Tome 59 No 1 2006.
  3. Kolev N., Nenov N.  An example of 16-vertex Folkman edge (3,4)-graph without 8-cliques,  Annuaire Univ. Sofia, Fac  Math. Inform.,  tome 98, 2008.
  4. Kolev N., Nenov N.  On the diagonal vertex Folkman numbers, Annuaire Univ. Sofia, Fac  Math. Inform. ,  tome 98, 2008.
  5. Kolev N., Nenov N. New recurrent inequality on a class of vertex Folkman numbers, Proc. 35th  spring conference of UBM.
  6. Kolev N. Multiplicative inequality on vertex Folkman numbers, Discrete mathematics, Volume 308, issue 18, 2008.
  7. Kolev N. New upper bound for the edge Folkman number Fe(3,5;13). Serdica Math. Journal,  Volume 34, Number 4, 2008.