Нора Ангелова Ангелова

Нора Ангелова Ангелова

Доцент
Доктор
Имейл: 
noraa@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 558
Кабинет: 
ФМИ-517
 Допълнителни дейности:

- Акадамичен наставник на специалност "Информатика" (2020 - )

- Председател на комисия по програма ЕОС т.6 за финансиране на допълнителни конкретни дейности, свързани с обучението и научни инициативи (2020 - )

- Eксперт системен инженер

Образование и научни степени

 • БАН, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
  Доктор в научно направление 4.6 Информатика и компютърни науки
  Период на обучението: 2014-2017 

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФМИ
  Магистър по Информатика
  Специалност: "Eлектронен бизнес и електронно управление"
  Период на обучението: 2012-2013 

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФМИ
  Бакалавър по Информатика
  Специалност:  "Информатика"
  Период на обучението: 2008-2012 

Научни интереси

 • Симулации и среди за разработка
 • Обобщени мрежи
 • Интуиционистки размити множества
 • Моделиране и оптимизация на процеси в софтуерната разработка
 • Логически езици за програмиране

Преподавателска дейност

 • "Увод в програмирането"
 • "Обектно-ориентирано програмиране" и "Обектно-ориентирано програмиране, практикум"
 • "Структури от данни и програмиране" и "Структури от данни и програмиране, практикум"

Списък с публикации

 1. Atanassov, K, Angelova, N., Pencheva, T., On Two Intuitionistic Fuzzy Modal Topological Structures, Axioms, vol:12, issue:5, 2023, pages:408-0, ISSN (print):2075-1680, doi:https://doi.org/10.3390/axioms12050408, Ref, Web of Science, IF (1824 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2023), SCOPUS, SJR (441 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2023)
 2. Stratiev D., S. Nenov, D. Nedanovski, I. Shishkova , R. Dinkov, D. D. Stratiev, D. D. Stratiev, S. Sotirov , E. Sotirova, V. Atanassova, S. Ribagin, K. Atanassov , D. Yordanov, N. Angelova, L. Todorova-YankovaEmpirical Modeling of Viscosities and Softening Points of Straight-Run Vacuum Residues from Different Origins and of Hydrocracked Unconverted Vacuum Residues Obtained in Different Conversions, Energies, vol:15, issue:1755, 2022, ISSN (online):1996-1073, doi:https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1755, Ref, Web of Science, IF (3.252 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.653 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022)
 3. Angelova N., K. Cunderlıkova´, E. Szmidt, K. Atanassov, Intuitionistic fuzzy interpretations of formula (A → B) → ((¬A → B) → B), Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:28, issue:4, 2022, pages:428-435, ISSN (print):1310–4926, ISSN (online):2367–8283, doi:10.7546/nifs.28.4.428-435, Ref
 4. Stratiev D., S. Nenov, S. Sotirov, I. Shishkova, G. Palichev, E. Sotirova, V. Ivanov, K. Atanassov, S. Ribagin, N. Angelova, Petroleum viscosity modeling using least squares and ANN methods, Journal of Petroleum Science and Engineering, issue:110306, 2022, ISSN (print):0920-4105, doi: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110306., Ref, Web of Science, IF (4.346 - 2020), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (1.062 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022)
 5. Angelova N., K. Atanassov, V. Atanassova, Research on intuitionistic fuzzy implications. Part 2, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:28, issue:2, 2022, pages:172-192, ISSN (print):1310–4926, ISSN (online):2367–8283, doi:https://doi.org/10.7546/nifs.2022.28.2.172-192, Ref
 6. Angelova N., J. Kacprzyk, A. Michalíková, K. Atanassov, The Hauber’s law with intuitionistic fuzzy implications, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:28, issue:3, 2022, pages:271-279, ISSN (print):1310–4926, ISSN (online):2367–8283, doi:https://doi.org/10.7546/nifs.2022.28.3.271-279, Ref
 7. Stratiev D., Sv. Nenov, D. Nedanovski, I. Shishkova, R. Dinkov, Danail D. Stratiev, Denis D. Stratiev, S. Sotirov, E. Sotirova, V. Atanassova, K. Atanassov, D. Yordanov, N. Angelova, S. Ribagin, L. Todorova-Yankova, Different Nonlinear Regression Techniques and Sensitivity Analysis as Tools to Optimize Oil Viscosity Modeling, Resources, vol:10, issue:10, 2021, pages:99-0, ISSN (online):2079-9276, doi:https://doi.org/10.3390/resources10100099, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.749 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (0.749)
 8. Dworniczak P., L. Atanassova, N. Angelova, Modal Type of Weak Intuitionistic Fuzzy Implications Generated by the Operation Delta, CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol:21, issue:4, 2021, pages:137-144, ISSN (print):1311-9702, ISSN (online):1314-4081, doi:10.2478/cait-2021-0047, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.42 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021)
 9. Janusz K., K. Cunderlikova, N. Angelova, K. Atanassov, Modifications of the Goguen’s intuitionistic fuzzy implication, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:27, issue:4, 2021, pages:20-29, ISSN (print):1310–4926, ISSN (online):2367–8283, doi:10.7546/nifs.2021.27.4.20-29, Ref
 10. Atanassov, K, N. Angelova, Modifications of the Third Zadeh’s intuitionistic fuzzy implication, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:27, issue:1, 2021, pages:9-23, ISSN (print):1310–4926, ISSN (online):2367-8283, doi:10.7546/nifs.2020.27.1.9-23, Ref
 11. Atanassov K., Angelova N., Atanassova V., On an Intuitionistic Fuzzy Form of the Goguen's Implication, MATHEMATICS, vol:9, issue:6, 2021, ISSN (online):2227-7390, doi:10.3390/math9060676, Ref, IF (2.592 - 2021), SCOPUS, SJR (0.538 - 2021)
 12. Angelova N., K. Atanassov, Research on intuitionistic fuzzy implications, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:27, issue:2, 2021, pages:20-93, ISSN (print):1310–4926, ISSN (online):2367–8283, doi:10.7546/nifs.2021.27.2.20-93, Ref
 13. Angelova N., K. Atanassov, Research on intuitionistic fuzzy negations , Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:27, issue:3, 2021, pages:18-31, ISSN (print):1310–4926, ISSN (online):2367–8283, doi:https://doi.org/10.7546/nifs.2021.27.3.18-31, Ref
 14. Angelova N., E. Szmidt, J. Kacprzyk, K. Atanassov, Intuitionistic fuzzy implications revisited. Part 2, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:26, issue:1, 2020, pages:28-35, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:https://doi.org/10.7546/nifs.2020.26.28-35, International
 15. Atanassov, K, E. Szmidt, J. Kacprzyk, N. Angelova, Intuitionistic fuzzy implications revisited. Part 1., Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:25, issue:3, 2019, pages:71-78, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:http://ifigenia.org/wiki/Issue:Intuitionistic_fuzzy_implications_revisit..., International
 16. Angelova N., M. Todorova, D. Orozova, K. Atanassov, Software protection via Generalized Nets, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, vol:29, issue:(2), 2019, pages:225-236, ISSN (print):1229-3067, ISSN (online):2508-7908, doi:http://dx.doi.org/10.17777/ascm2019.29.2.225, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.284 - 2018), SCOPUS Quartile: Q3 (2019)
 17. Todorova, Magdalina, N. Angelova, Applying Floyd's Inductive Assertions Method for Verification of Generalized Net Models Without Temporal Components, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, vol:9, issue:9, 2018, pages:457-465, ISSN (print):2158-107X, ISSN (online):2156-5570, Ref
 18. Atanassov K., D. Zoteva, N. Angelova, Interval-valued intuitionistic fuzzy generalized nets, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:24, issue:3, 2018, pages:111-123, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:https://doi.org/10.7546/nifs.2018.24.3.111-123, PhD
 19. Atanassov K., S. Ribagin, E. Sotirova, V. Bureva, V. Atanassova, N. Angelova, Intercriteria analysis using special type of intuitionistic fuzzy implications, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:23, issue:5, 2017, pages:61-65, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:http://doi.org/10.7546/nifs, Ref, Zentralblatt(1398.15029)
 20. Angelova N., M. Stoenchev, Intuitionistic fuzzy conjunctions and disjunctions from third type, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:23, issue:5, 2017, pages:29-41, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:http://doi.org/10.7546/nifs, Ref, Zentralblatt(1398.03114), PhD
 21. Atanassov K., Guy de Tre, N. Angelova, On a special type of intuitionistic fuzzy implications, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:23, issue:4, 2017, pages:2-9, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:http://doi.org/10.7546/nifs, Ref, Zentralblatt(1398.03124), International
 22. Atanassov K., Eulalia Szmidt, J. Kacprzyk, N. Angelova, Properties of the intuitionistic fuzzy implication ->188, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:23, issue:5, 2017, pages:1-6, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, Ref, Zentralblatt(1398.03123), International
 23. Atanassov, K., E. Szmidt, N. Angelova, Properties of the intuitionistic fuzzy implication →187, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:23, issue:3, 2017, pages:3-8, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:doi:http://doi.org/10.7546/nifs,, Ref, Zentralblatt(1398.03119), International
 24. Angelova N., M. Todorova, K. Atanassov, GN IDE: Implementation, Improvements and Algorithms, Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, vol:69, issue:No4, 2016, pages:411-420, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, Ref, Web of Science, IF (0.251 - 2016), Web of Science Quartile: Q4 (2016), SCOPUS, SJR (0.209 - 2016), SCOPUS Quartile: Q3 (2016)
 25. Angelova N., D. Zoteva, Implementation of the Reducing Operators over Generalized Nets in GN IDE , Issues in IFSs and GNs, vol:12, 2016, pages:80-92, ISBN:978-83-61551-13-3
 26. Georgieva, V., N. Angelova, O. Roeva, T. Pencheva, Intercriteria Analysis of Wastewater Treatment Quality, Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, vol:10, 2016, pages:365-376, ISSN (online):1314-7234, PhD
 27. Angelova N., M. Stoenchev, INTUITIONISTIC FUZZY CONJUNCTIONS AND DISJUNCTIONS FROM FIRST TYPE, Annual of “Informatics”, Section Union of Scientists in Bulgaria, vol:8, 2016, pages:1-17, ISSN (print):1313-6852, PhD
 28. Atanassov, K., N. Angelova, E. Szmidt, J. Kacprzyk, Properties of the Intuitionistic Fuzzy Implication →186, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:22, issue:4, 2016, pages:6-12, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:http://doi.org/10.7546/nifs, Ref, Zentralblatt(1398.03117), International
 29. Atanassov, K., N. Angelova, Properties of the intuitionistic fuzzy implications and negations, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:22, issue:3, 2016, pages:25-33, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:http://doi.org/10.7546/nifs, Ref, Zentralblatt(1398.03116)
 30. Georgieva, V., N. Angelova, O. Roeva, T. Pencheva, Simulation of Parallel Processes in Wastewater Treatment Plant Using Generalized Net Integrated Development Environment, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, vol:69, issue:No. 11, 2016, pages:1493-1502, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535 , Ref, Web of Science, IF (0.251 - 2016), Web of Science Quartile: Q4 (2016), SCOPUS, SJR (0.209 - 2016), SCOPUS Quartile: Q3 (2016), PhD
 31. Angelova N., K. Atanassov, B. Riecan, Intercriteria analysis of the intuitionistic fuzzy implication properties, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:21, issue:No. 5, 2015, pages:20-23, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:http://doi.org/10.7546/nifs, Ref, Zentralblatt(1397.03029), International
 32. Angelova N., E. Marinov, K. Atanassov, Intuitionistic fuzzy implications and Kolmogorov’s and Lukasiewisz–Tarski’s axioms of logic, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:21, issue:2, 2015, pages:35-42, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:doi:http://doi.org/10.7546/nifs, Ref, Zentralblatt(1396.03053), PhD
 33. Angelova N., L. Atanassova, Extension of one of Baczynski–Jayaram’s problems, Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:20, issue:2, 2014, pages:16-22, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, doi:http://doi.org/10.7546/nifs, Ref, Zentralblatt(1396.03052)
 34. Angelova N., Intuitionistic fuzzy radar chart interpretation for workload of the generalized net algorithms., Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, vol:20, issue:5, 2014, pages:50-56, ISSN (print):1310-4926, ISSN (online):2367-8283, Ref, Zentralblatt
 35. Atanassov, K., N. Angelova, Maximal and minimal intuitionistic fuzzy negations, Modern approaches in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics, vol:1, 2014, pages:51-61, ISBN: 8389475537
 36. Zoteva D., N. Angelova, Generalized Nets. An Overview of the Main Results and Applications, Studies in Computational Intelligence, vol:Research in Computer Science in the Bulgarian Academy of Sciences, issue:934, editor/s:Krassimir T. Atanassov, Publisher:Springer, Cham, 2021, pages:177-226, ISSN (print):1860-949X, ISSN (online):1860-9503, ISBN:978-3-030-72283-8, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-72284-5, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.185 - 2020), SCOPUS Quartile: Q4 (Artificial Intelligence)
 37. Angelova N., IFSTOOL - Software for Intuitionistic Fuzzy Sets Necessity, Possibility and Circle Operators, Advances in Intelligent Systems and Computing, issue:1081, Publisher:Springer, Cham, 2021, pages:76-81, ISBN:978-3-030-47023-4, doi:10.1007/978-3-030-47024-1_9, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.22 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021)
 38. Atanassova V., N. Angelova, Representation of Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Data by Radar Charts, Advances in Intelligent Systems and Computing, issue:1081, Publisher:Springer, Cham, 2021, pages:69-75, ISBN:978-3-030-47023-4, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-47024-1_8, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.22 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021)
 39. Atanassova L., K. Atanassov, N. Angelova, Short Remark on 3-Dimensional Game Method for Modelling, Advances in Intelligent Systems and Computing, issue:1081, Publisher:Springer, Cham, 2021, pages:379-386, ISBN:978-3-030-47023-4, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-47024-1_35, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.22 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021)
 40. Atanassov K., S. Sotirov, N. Angelova, Intuitionistic Fuzzy Neural Networks with Interval Valued Intuitionistic Fuzzy Conditions., Studies in Computational Intelligence, vol:ntuitionistic and Type-2 Fuzzy Logic Enhancements in Neural and Optimization Algorithms: Theory and Applications., issue:862, editor/s: In: Castillo O., Melin P., Kacprzyk J. (eds), Publisher:Springer, Cham, 2020, pages:99-106, ISBN:978-3-030-35444-2, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-35445-9_9, Ref, SCOPUS, SJR (0.215 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (2020)
 41. Angelova N., M. Stoenchev, V. Todorov, Intuitionistic fuzzy conjunctions and disjunctions from second type, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, issue:13, 2017, pages:143-170, ISBN:978-83-61551-21-8, PhD
 42. Zoteva, D., N. Angelova, Operations and Relations over Reduced Generalized Nets, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, issue:13, 2017, pages:119-135, ISBN:978-83-61551-21-8, PhD
 43. Angelova N., D. Dimitrov, Generalized Nets API, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, issue:12, editor/s:Krassimir Atanassov, Janusz Kacprzyk, Maciej Krawczak and Eulalia Szmidt, 2016, pages:93-113, ISBN:978-83-61551-13-3
 44. Andonov V., N. Angelova, Modifications of the algorithms for transition functioning in GNs, GNCP, IFGNCP1 and IFGNCP3 when merging of tokens is permitted, Springer Series, Studies in Fuzziness and Soft Computing, 2016, pages:275-288, ISSN (print):1434-9922, ISBN:978-3-319-26301-4, doi:10.1007/978-3-319-26302-1_17, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.221 - 2015), SCOPUS Quartile: Q3 (2016), PhD
 45. Atanassov, K., N. Angelova, On Intuitionistic Fuzzy Negations, Law for Excluded Middle and De Morgan's Laws, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, issue:12, editor/s:Krassimir Atanassov, Janusz Kacprzyk, Maciej Krawczak and Eulalia Szmidt, 2016, pages:53-60, ISBN:ISBN 978-83-61551-13-3
 46. Angelova N., Generalized Nets with Dynamic Priorities, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, issue:11, 2014, pages:11-22, ISBN:978-83-61551-10-2
 47. Atanas S., D. Dimitrov, N. Angelova, P. Armyanov, T. Trifonov, K. Georgiev, Performing Computer Science Examinations in a Fully Online Environment, CEUR Workshop Proceedings, editor/s:Vladimir Dimitrov, Vasil Georgiev, 2021, pages:9-21, ISSN (online):1613-0073, Ref, SCOPUS, SJR (0.177 - 2020)
 48. Angelova N., D. Zoteva, K. Atanassov, Interval Valued Intuitionistic Fuzzy Generalized Nets of Second and Fourth Types, Proceedings of the Information Systems and Grid Technologies, editor/s:Vladimir Dimitrov, Vasil Georgiev, 2019, pages:15-28, ISBN:16130073, Ref, SCOPUS, SJR (0.184 - 2019), PhD
 49. Bureva V., E. Sotirova, V. Atanassova, N. Angelova, K. Atanassov, Intercriteria Analysis over Intuitionistic Fuzzy Data, LARGE-SCALE SCIENTIFIC COMPUTING, vol:10665, Publisher:Springer, Cham, 2018, pages:333-340, ISSN (print):0302-9743, ISSN (online):1611-3349, ISBN:978-3-319-73440-8, doi:10.1007/978-3-319-73441-5_35, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.283 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018)
 50. Angelova N., Atanassov, K., Intuitionistic Fuzzy Implications and Klir-Yuan's Axioms, NOVEL DEVELOPMENTS IN UNCERTAINTY REPRESENTATION AND PROCESSING: ADVANCES IN INTUITIONISTIC FUZZY SETS AND GENERALIZED NETS, vol:401, editor/s:Atanassov, K.T., Castillo, O., Kacprzyk, J., Krawczak, M., Melin, P., Sotirov, S., Sotirova, E., Szmidt, E., De Tré, G., Zadrozny, S. (Eds.), Publisher:Springer, 2016, pages:97-110, ISSN (print):2194-5357, ISBN:978-3-319-26210-9, doi:10.1007/978-3-319-26211-6_9, Ref
 51. Angelova N., K. Atanasov, Intuitionistic Fuzzy Implications and the Axioms of Intuitionistic Logic, Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology, editor/s:J. M. Alonso, H. Bustince, and M. Reformat, 2015, pages:1578-1584, ISBN:978-94-62520-77-6, doi:doi.org/10.2991/IFSA-EUSFLAT-15.2015.225, Ref
 52. Angelova N., Generalized nets with time dependent priorities, Proc. of 15th Int. Workshop on Generalized Nets, 2014, pages:17-22, ISSN (print):1313-6860