Олег Димитров Константинов

Олег Димитров Константинов

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
oleg@fmi.uni-sofia.bg
Кабинет: 
СУ-блок 2, каб. 218-219 (Студио за създаване и редактиране на мултимедийни материали за електронно обучение)
Приемно време: 

Четвъртък от 13:30 до 15:30 ч.

Научни проекти

Списък с публикации

Author ID (SCOPUS):57200858569 
Researcher ID (Web of Science):T-1249-2019
 
ORCID ID:0000-0002-3259-6262

ResearchGate profile: link

Глава от книга
D. Henriksen, M. Henderson, D. Baker, S. Ceretkova, M. Černochová, E. Creely, M. Doyle, O. Konstantinov, E. Kovatcheva, E. SendovaRETHINKING LEARNING IN A DIGITAL AGE – EDUsummIT’2017, Summary Reports Thematic Working Group 6, Developing creativity in teachers and learners, ISBN:978-0-473-42542-5, София, International2017
Изложби
1Олег Димитров Константинов , Национална "Човек-природа-култура в Древна Тракия и Средновековна България" 2020 гр. София - Ларгото Изложбата се състои от 13 двуезични постера. Темата е характерна за актуалните приоритетни области в сферата на културно-историческото наследство, а насочеността е към най-широка аудитория, с фокус върху групата на подрастващите и обучаващите се.2020
2Олег Димитров Константинов , Национална „40 години тракийска изложба по света“ 2020 Регионален археологически музей – Пловдив Изложбата е част от Европейските дни на наследството (18 септември - 31 декември 2020 г.). Състои и се от 26 постера.2020
Статия в научно списание
1Константинов, О.Европейската нощ на учените‘2021 в моя обектив, Наука, том:XXXI, брой:5, 2021, стр.:29-30, ISSN (print):0861 3362, ISSN (online):2603-3623, Ref, др.(ИНИОН РАН)2021
2Константинов, О.Европейската нощ на учените‘2020 в моя обектив, Наука, том:XXX, брой:6, 2020, стр.:31-32, ISSN (print):0861 3362, ISSN (online):2603-3623, др.(ИНИОН РАН)2020
3О. Константинов, В. ФолМултимедийнo представяне на културно-историческо наследство, Автоматика и информатика, брой:4, 2014, стр.:28-31, ISSN (print):0861-75622014
4Попзлатева Ц., Трошева, А., Б.Алексова, И. Иванов, О. Константинов, Цв. Кунчев, П.Ангелкова, Н. ФилиповаПерспективи за адаптация и интеграция на българската жестомимика в терапията на деца с атипично развитие, Специална педагогика, брой:1, 2011, стр.:44-62, ISSN (print):1310-70032011
Статия в поредица
1Valeria Fol, Oleg Konstantinov, Kalin StoevInteractive Lapidarium – Opportunities for Research and Training, Lecture Notes in Computer Science, vol:Advances in Digital Cultural Heritage, editor/s:Marinos Ioannides, João Martins, Roko Žarnić, Veranika Lim, Publisher:Springer Verlag, 2018, pages:130-140, ISSN (print):03029743, ISSN (online):16113349, ISBN:978-3-319-75788-9, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-75789-6_10, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.283 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018)2018
2Bontchev, B., Konstantinov, O., Vassileva, D.Video lectures as a tool for modern distance education, Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, issue:12, Publisher:Heron Press, 2014, ISBN:978-954-580-325-3, PhD2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1Valeria Fol, Oleg KonstantinovThe Megalithic Solar Door with a Solar Disk in the Context of the Sredna Gora Megaliths and Rock-Cut Sanctuaries. Web Based Interactive Map, Third International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices, editor/s:Dr. Dimitriya Spasova, Dr. Anton Genov, Publisher:Neofit Rilski University Press, 2020, pages:72-85, ISBN:ISBN 978-954-00-0247-72020
2W. Dimitrov, K. Rasheva-Yordanova, O. Konstantinov, B. Bosakova, V. AngelovaTOWARD OVERCOMING THE DISPROPORTION BETWEEN THE DEMAND FOR PROFESSIONALS AND THE PROVISION OF TRAINING IN CYBERSECURITY, EDULEARN19 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED, 2019, pages:1656-1664, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0485, Ref2019
3Валерия Фол, Олег КонстантиновНовите технологии и социализирането на мегалитното културно наследство на Община Брезово, Съвременни технологии в културно-историческото наследство, том VI, редактор/и:Милка Иванова, издателство:Технически университет - София, 2019, стр.:39-44, ISSN (print):2367-65232019
4Tanya Monova, Oleg Konstantinov, Sylvia Kalenderova, Stefan Tsakovski, Ganka KossekovaDesign and implementation of virtual models in medical biochemistry learning, AIP Conference Proceedings 2048, Publisher:American Institute of Physics, 2018, pages:20033-0, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, doi:10.1063/1.5082051, Ref, Web of Science, IF (0.4 - 2018), SCOPUS, SJR (0.182 - 2018)2018
5O. Konstantinov, E. Kovatcheva, N. PalikovaGamification In Cultural And Historical Heritage Education, Proceedings of 12th International Technology, Education and Development Conference INTED 2018, Publisher:IATED, 2018, pages:8443-8451, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-697-9480-7, doi:10.21125/inted.2018, Ref2018
6Валерия Фол, Олег Константинов, Калин СтоевИнтерактивен лапидариум – възможности за научни изследвания и обучение, XV научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, издателство:За буквите, 2018, ISSN (print):1314-70992018
7Konstantinov, O., Kovatcheva, E., Fol, V., Nikolov, R.Discover the thracians - An approach for use of 2D and 3D technologies for digitization of cultural heritage in the field of e-learning, Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, editor/s:Pavlov R., Stanchev P., Publisher:Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and Informatics, 2017, pages:167-171, ISSN (print):1314-4006, ISSN (online):2535-0366, Ref, др.(VINITI)2017
8Fol, V., Konstantinov, O.The Odrysian Kingdom - A concept of an interactive multimedia application for educational purposes, Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, editor/s:Pavlov R., Stanchev P., Publisher:Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mathematics and Informatics, 2017, pages:183-188, ISSN (print):1314-4006, ISSN (online):2535-0366, Ref, др.(Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)2017
9Валерия Фол, Олег КонстантиновМегалитни паметници в Сърнена гора – интерактивен образователен ресурс, XIV научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, издателство:За буквите, 2017, стр.:444-453, ISSN (print):1314-70992017
10V. Fol, O. KonstantinovMegalithic Monuments In Sarnena Gora, Brezovo Municipality, Second International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices, Publisher:Neofit Rilski University Press, 2016, pages:9-162016
11V. Fol, O. KonstantinovThe Sacred Spaces in Bulgarian Part of Strandja Mountain – an Interactive Multimedia Product, QED'16: UNESCO International Workshop, editor/s:E. Kovatcheva, N. Palikova, Publisher:За буквите, 2016, ISBN:978-619-185-260-42016
12Т. Кантранджиев, О. КонстантиновИнтегриране на видеолекции в специалности, свързани с математика и информатика, Шеста национална конференция „Електронното обучение във висшите училища“, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, Ref, MSc2016
13O. Konstantinov, E. Kovatcheva, R. NikolovCultural Heritage Education - The Role of ICT In: Modern Information Society Formation: Problems, Perspectives, Innovation Approaches, V International Conference UNESCO Chairs Partnership on ICTs use in Education, 2015, ISBN:978-5-8088-1002-02015
14Олег Константинов, Валерия ФолМултимедийни образователни продукти в обучението по дисциплини, свързани с културно-историческо наследство в УниБИТ, Съвременни технологии в културно-историческото наследство, том III, редактор/и:Милка Иванова, издателство:Технически университет - София, 2015, стр.:64-69, ISSN (print):2367-65232015
15O. Konstantinov, V. FolThe Odrysian Kingdom – an Interactive Multimedia Application for Educational Purposes, QED'14: UNESCO International Workshop Educational Quality and Challenges in a Digitally Networked World, Publisher:За буквите, 20142014
16Bontchev, B., Konstantinov, O.Producing and Publishing Video Lectures for Higher Education, Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, ISBN 978-954-580-325-3, Vol. 11, Publisher:Heron Press, 2013, pages:71-74, Ref2013
17Таня Монова, Олег Константинов, Ганка КосековаРолята на виртуалните модели в Web-базирания курс „Интерактивна биохимия”, Електронно, дистанционно... или обучението на 21-ви век, Publisher:Деметра, 2011, pages:281-287, ISBN:978-954-9526-75-2, Ref2011
Участие в конференция
1Секционен доклад, Oleg KonstantinovThe megalithic solar door with a solar disk in the context of the sredna gora megaliths and rock-cut sanctuaries. Web based interactive map2020
2Секционен доклад, Олег КонстантиновНовите технологии и социализирането на мегалитното културно наследство на Община Брезово2019
3Секционен доклад, Oleg KonstantinovInteractive Lapidarium – Opportunities for Research and Training2017
4Секционен доклад, Oleg KonstantinovMegalithic Monuments In Sarnena Gora, Brezovo Municipality2016
5Секционен доклад, Oleg KonstantinovCultural Heritage Education - The Role of ICT In: Modern Information Society Formation: Problems, Perspectives, Innovation Approaches2015
6Секционен доклад, Олег КонстантиновМултимедийни образователни продукти в обучението по дисциплини, свързани с културно-историческо наследство в УниБИТ2015
Участие в редколегия
Олег КонстантиновЗорница, Участие в редколегия2013
Учебник
1Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав ИвановКомпютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-4205-0, Просвета, София, Рецензирано2022
2Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав ИвановКомпютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-4206-7, Просвета, София, Рецензирано2022
3Олег Константинов, Теменужка Зафирова-Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза СтефановаКнига за учителя, към Учебник за профилирана подготовка по Информационни технологии за 11. клас, Модул 2: Мултимедия, ISBN:978-954-01-4024-7, Просвета, София2020
4Олег Константинов, Теменужка Зафирова-Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза СтефановаУчебник за профилирана подготовка по Информационни технологии за 11. клас, Модул 2: Мултимедия, ISBN:978-954-01-4022-3, Просвета, София2020
5Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла БойчеваИнформационни технологии 7. клас, ISBN:978-954-01-3647-9, Просвета - Основано през 1945, Рецензирано2018
6Евгения Ковачева, Елена Димитрова, Георги Гачев, Олег КонстантиновИнформационни технологии за 9. клас, ISBN:978-619-215-256-7, ИК „Анубис“ ООД, София, Рецензирано2018
7Николина Николова, Елиза Стефанова, Диана Петрова, Олег КонстантиновУчебник по Информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-3407-9 , “Просвета - София” АД, София, Рецензирано2017
8Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег КонстантиновИнформационни технологии - учебно помагало за 5. клас, "Просвета - София" АД, София, Рецензирано2016
9Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег КонстантиновУчебник по Информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-3206-8, "Просвета - София" АД, СОФИЯ, Рецензирано2016
Учебно помагало
1Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав ИвановКнига за учителя Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978–954–01–4209-8, Просвета, София2022
2Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав ИвановКнига за учителя Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978–954–01–4210–4, Просвета, София, Рецензирано2022
3Олег Константинов, Теменужка Зафирова-Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза СтефановаКнига за учителя, към Учебник за профилирана подготовка по Информационни технологии за 11. клас, Модул 2: Мултимедия, ISBN:978-954-01-4024-7, Просвета, София, Рецензирано2020
4Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла БойчеваКнига за учителя информационни технологии 7. клас, ISBN:978-954-01-3714-8, Просвета - основано 1945, Рецензирано2018
5Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег КонстантиновКнига за учителя информационни технологии 6. клас, ISBN:978-954-01-3498-7, Просвета - основано 1945, София, Рецензирано2017
6Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег КонстантиновКнига за учителя информационни технологии 5. клас, ISBN:978-954-01-3234-1, Просвета София, Рецензирано2016