Радослава Данаилова Христова

Радослава Данаилова Христова

Доцент
Доктор
Имейл: 
radoslava@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 508
Кабинет: 
ФМИ-530

Образование и научни степени

  • Юни, 2012 г. - ОНС "Доктор", Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФМИ
  • Септември, 2005 г. - Магистър, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФМИ
  • Септември, 2003 г. - Бакалавър, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФМИ

Научни интереси

  • Бази от данни
  • Грид
  • Ориентирана към услуги архитектура

Преподавателска дейност

  • Бази от данни