Стефан Володев Вътев

Стефан Володев Вътев

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
stefanv@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161 524
Кабинет: 
кабинет 3, ФФ
Приемно време: 

понеделник 13-12,
сряда 17-18

Преподавателска дейност

  • Езици, автомати и изчислимост
  • Семантика на езиците за програмиране
  • Изчислимост и сложност

Персонални страници