Татяна Любенова Тодорова

Татяна Любенова Тодорова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
tlt@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 710
Кабинет: 
ФМИ-529
Приемно време: 

Този семестър е в отпуск

Образование и научни степени

  • 1992:  магистър, СУ "Св. Климент Охридски"

Научни интереси

  • Аналитична теория на числата

Научни проекти

"Алгебрични структури и теория на графите",
дог. 85/17.04.2006 с фонд НИ към СУ "Св. Климент Охридски"

Преподавателска дейност

Зимен семестър:

  • Линейна алгебра, упражнения ( I курс, 2 поток,  Информатика) 
     
Летен семестър:
  • Висша алгебра, упражнения ( І курс, 2 поток, Информатика )
  • Семинар по алгебра - изборен курс ( І - ІV курс, всички специалности )

Списък с публикации

 Статии:

  • Lower estimator of a number of positive integer h, for which exist infinitely many primes h – twins, Proc. of Thirty First Spring Conference of UBM, Borovets, April 3-6,2002, 106-111.
  • An aditive divisor problem, Proc. of ICTAMI 2005, Alba Iulia, Romania, 87-94

Абстракти:

  • A representation of trigonometric sums via trigonometric integrals, AlgebraicGeometry, AlgebraandApplications, Conference and Summer School, Spt. 2003, Borovetz, 49