Траян Славчев Илиев

Траян Славчев Илиев

Математик
Имейл: 
t_iliev@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 507
Кабинет: 
ФМИ-301

Образование и научни степени

 • 1991 - Софийска математическа гиманзия „П. Хилендарски“
 • 1997 - магистър по информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специализация Изкуствен интелект

Научни интереси

 • Обектно-ориентирани технологии
 • Много-агентни архитектури и разпределени изисления
 • Адаптивни, интелигентни агенти и взаимодействие между интелигентни агенти
 • Интерфейсни агенти и моделиране на потребителя
 • Цифрова обработка на сигнали и невронни мрежи за разпознаване на глас
 • Разсъждения базирани на прецеденти

Преподавателска дейност

 • Многоагентни системи с разпределен изкуствен интелект
 • Обектно-ориентиран анализ и проектиране на езика UML
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Мултимедийни технологии
 • Системи подпомагащи вземането на решения

Списък с публикации

 1. Bontchev B., Iliev, T. (2003). ARCADE - a Web-based Authoring and Delivery Platform for Distance Education, Proc. of 1st Balkan Conference on Informatics - BCI'2003, Thessaloniki, Greece, November 21-23, 2003.
 2. Iliev, T., Ontology Based Multi-Agent Architecture for Adaptive Courseware Delivery, Int. Workshop on Interactive Computer-aided Learning ICL'2003, Villach, Austria, September 24-26, 2003.
 3. Iliev, T., Bontchev B.,(2003). Adaptive E-Learning with ARCADE. Proc. of MASSEE'2003 Conference, Borovetz, Bulgaria, September 15-21, 2003.
 4. Vladinova, L.; Petrov, M.; Iliev, T. (2003): Assessing Students' Performance in Distance Education Courses. In: Computer Systems and Technologies International Conference CompSysTech'2003, Sofia, June 19-20, 2003
 5. Iliev, T. (2003): Basic standards and specifications in the area of distance education and their application in the system ARCADE. In: Proceedings of New Technologies in Education and Professional Learning Conference, Sofia, May 16-17, 2003
 6. Aleksieva, A. ,Vladinova L., Iliev T. (2002). ARCADE - Software Architecture for Web-based Education, in Proceedings of Next Generation Network Technologies International Workshop, Rousse, October 11-12, 2002, 5th framework programme of the EC project "Centre of Excellence BIS-21"
 7. Dicheva, D., Iliev, T. (1999). Handling the Diversity in a Reactive Microworld: A Case-Based Approach, International Journal for Continuing Engineering Education and Life-long Learning, Vol. 9, No. 2, 1999.
 8. Iliev T., Dicheva D. (1997). MYCROFT-CBR: A Case-Based Debugger for Simple Logo Programs. In: Brna P. & Dicheva D. (Eds) Proceedings of the Eighth International PEG Conference "Meeting the Challenge of the New Technologies", Sozopol, Bulgaria, pp. 396-397.