Йоана Евгениева Петкова

Йоана Евгениева Петкова

Първо ниво изследовател (R1)
Имейл: 
jepetkova@fmi.uni-sofia.bg