GATE поде инициатива за подобряване на околното пространство на кампус „Лозенец“

Воден от идеята за създаване на красива и устойчива среда, институт GATE стана инициатор за подобряване на околното пространство на кампус „Лозенец“ на Софийския университет.

Подкрепен от Факултета по математика и информатика, Физическия  факултет и Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, GATE отправи предизвикателство към бъдещите ладшафтни архитекти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) да подготвят Концепция за развитие на околната среда на кампус „Лозенец“. Идеята е в  унисон  с ценностите и дейността на институт GATE и едно от направленията му „Градове на бъдещето“, което извършва приложни изследвания, свързани с различни аспекти на  градската среда.
На 3 юли, от 17 часа, в новата високотехнологична сграда на GATE студентите от 4 курс специалност „Ландшафтна архитектура“ в УАСГ ще представят своите проекти, иновативни идеи и решения. Те ще  запознаят присъстващите с различните подходи към ландшафтния дизайн, базирани на теренни изследвания, проведени като част от предпроектното проучване. Ще демонстрират практически своите знания и умения за създаване на една по-устойчива и приятна среда.
Освен институт GATE, ФМИ, Физическия факултет и Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, в кампус „Лозенец“ са разположени и Центърът за върхови постижения  „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе), Центърът за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ – Clean&Circle, както и един от лабораторните комплекси на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии.
Жури, съставено от представител на УАСГ и на всички изследователски  структури  и факултети, разположени в кампус Лозенец, ще отличи трите най-добри идейни решения, които ще получат награди от GATE.
Целта на иницативата е да въвлече младите таланти в ладшафтната архитектура в реален казус, в който те да  покажат уменията си, като същевременно с това резултатът от работата им да е от реална полза за подобряване на това еблематично за науката място – то да стане по-зелено, по-красиво и вдъхновяващо.