График за провеждане на състезателните изпити, КМК'2022