Хонорувани преподаватели

Договори за летния семестър на 2023/2024

Хоноруваните преподаватели трябва да сключат договори за летния семестър на учебната 2023/2024 г. в периода: 08 - 16 февруари 2024 г.

Договорите ще бъдат попълвани  електронно в стая 201 на ФМИ. Необходими са данните от личната карта, а също и номера на диплома за висше образование, научна степен и академично звание (в случай, че има такива).

Преподавателите, които нямат възможност да дойдат до ФМИ, могат да пишат на адрес ucheben@fmi.uni-sofia.bg, като изпратят личните си данни за служебно попълване на договора в системата за хонорувани преподаватели и след това да го върнат подписан.

Електронни услуги за хонорувани преподаватели

Регистрацията Ви в СУСИ4 се използва за достъп до следните информационни ресурси и системи на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Факултета по математика и информатика (ФМИ):

Софтуерни продукти от Microsoft за преподаватели на ФМИ

На адрес https://aka.ms/devtoolsforteaching преподавателите на ФМИ могат да изтеглят безплатно  софтуерни продукти на Microsoft. За достъп до системата е необходимо да си създадете Microsoft account с университетския Ви емейл адрес.