Хонорувани преподаватели

Договори за летния семестър на 2020/2021

В периода от 8 февруари до 16 февруари 2021 г. (включително), хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за летния семестър на  2020/2021 учебна година. Договорите ще бъдат попълвани в стая 209, ФМИ в следния ред:

    • 8 и 9 февруари 2021 г.: катедри Алгебра, ВОИС, Геометрия, ДУ, КАТ
    • 10 и 11 февруари 2021 г.: катедри ИТ, КИ, МА
    • 12 и 15 февруари 2021 г.: катедри ИС, МЛП, МРМ, ОМИ
    • 16 февруари 2021 г.: катедри СТ и ЧМА

Електронни услуги за хонорувани преподаватели

Регистрацията Ви в СУСИ4 се използва за достъп до следните информационни ресурси и системи на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Факултета по математика и информатика (ФМИ):

Софтуерни продукти от Microsoft за преподаватели на ФМИ

На адрес https://aka.ms/devtoolsforteaching преподавателите на ФМИ могат да изтеглят безплатно  софтуерни продукти на Microsoft. За достъп до системата е необходимо да си създадете Microsoft account с университетския Ви емейл адрес.