ИД Стаж по информатика

Крайният срок за изпращане на документите във връзка с ИД Стаж по информатика е 31 януари 2022 г. Документите да се изпращат на: career@fmi.uni-sofia.bg

Датата за изпита ще бъде обявена допълнително.