Информация за класирането на приетите кандидат-магистри, летен прием 2021/2022

Информация за класирането на приетите кандидат-магистри ще бъде обявена между 9 и 11 февруари 2022 г. на сайта на ФМИ. Записването на приетите студенти ще бъде  на 14.02.2022 г. и 15.02.2022 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220.

За повече информация – следете на сайта на ФМИ.