IX национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“, селекция на участници

От 28 до 30 октомври 2022 г. ще се проведе Деветата национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“ (НСОКМ, CompMath-2022). Домакин на олимпиадата е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, чрез факултетите си по Математика и информатика и Химия и фармация.
Интернет-страницата на CompMath-2022 е: https://compmath.fmi.uni-sofia.bg/
Нека студентите от ФМИ-СУ, които проявяват интерес към участие в CompMath-2022, заявят желанието си по е-мейл до: rumenu@fmi.uni-sofia.bg /доц. Р. Улучев, кат. ЧМА/ до 13 октомври 2022 г.
Ще бъде извършена селекция и подготовка на участниците в отбора на ФМИ-СУ.