Избираеми дисциплини по списък за ОКС "Бакалавър", летен семестър, 2021/2022

Колони ИИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е курсът, за който дисциплината е избираема по списък.

Избираемите дисциплини са посочени в учебните планове на съответната специалност в списък № ....  
Забележка: Специалности  ИС, КН и СИ нямат избираеми дисциплини по списък през този семестър.

КатедраДисциплинаХора-риумКредити ЕСТКГрупа ИДИИСКНММИПМСИСтатПреподавател
КАТКомплексен анализ2+2+05М2доц. К. Влъчкова
КАТТопология за информатици2+2+05М2гл. ас. Елза Димова
МРМГеометрия на движението2+0+15ПМ2проф. Г. Бояджиев
ВОИСНелинейно оптимиране2+2+05М3проф. Н. Златева, гл. ас. М. Хамамджиев
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М3доц. М. Каратопраклиева
ДУСъвременна физика (Класическа електродинамика)3+1+05Д3гл.ас. К. Стайков
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М3доц. Б. Драганов
МРММеханика на непрекъснатите среди3+1+05ПМ3доц. Б. Георгиева
ЧМАЧислени методи за диференциални уравнения3+0+05М3гл. ас. Тихомир Иванов (слято с ПМ)
ВОИСМатематическо оптимиране2+2+05ПМ2проф. М. Кръстанов, М. Константинов (хон.)
ЧМАЧислени методи2+2+05M2доц. Румен Улучев (л) / Мария Зарчева (у)
ОМИИзбрани въпроси от профилирана подготовка по информатика - увод в ООП (Java)2+0+25И2доц. Н. Николова
ОМИПознавателни процеси в математиката2+2+05Д/Др.2доц. Т.Тонова, мат. С. Иванов
АлгТеория на Галоа3+0+07М3доц. д-р А. Божилов
ОМИVisual basic за приложения2+2+05И3доц. А.Ангелов 66%, В, Дзивев 34%
ОМИДинамични геометрични системи2+2+05Д3ас. Г. Пасаж
ОМИКомпютърна евристика2+2+27Д3доц. Т.Тонова ас.Г.Пасаж
ОМИНеравенства2+2+05Д3гл.ас. Р.Алашка
ИТПроектиране, разработка и оценка на образователен софтуер2+0+25ЯКН3доц. д-р Т. Зафирова-Малчева /ИТ, преп. П. Михнев /ИТ
ИТМултимедийни уеб технологии с Angular и TypeScript2+0+25КП3мат. Т. Илиев (х) /ИТ
ОМИМатематически методи в педагогическата диагностика2+2+05Д3проф. К.Банков(хон.)/гл.ас. Р. Алашка
ОМИСъдържание и методика на извънкласната работа по математика2+2+05Д4проф. Иван Тонов(хон.) ас. В.Златилов
ИТЕлектронно обучение2+0+25ЯКН4старши преп. Пенчо Михнев/ИТ доц. д-р Теменужка Зафирова-Малчева/ИТ
ИТПедагогически функции на интерактивна бяла дъска2+0+25Д4проф. д-р Елиза Стефанова /ИТ (5+0+0) Eлица Пелтекова (х) /ИТ (25+0+30)
ИТТехнологиите в помощ на образователни проекти2+0+25Д4проф. д-р Елиза Стефанова /ИТ (5+0+0) ст. преп. Пенчо Михнев /ИТ (25+0+30)
ИТПроектиране на човеко-машинен интерфейс2+0+25ЯКН4проф. Красен Стефанов
МРММеханика на непрекъснатите среди3+1+05ПМ3доц. Б. Георгиева
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М3доц. М. Каратопраклиева
ДУСъвременна физика (Класическа електродинамика)3+1+05Д3гл.ас. К. Стайков
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М3доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения3+1+05М3доц. М. Каратопраклиева
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М3доц. Б. Драганов