Изготвяне на лятна изпитна сесия 2020/2021, ОКС “Бакалавър”