Изготвяне на лятна сесия 2021/2022, ОКС “Бакалавър”

За студентите от 1, 2, и 3-ти курс от ОКС “Бакалавър”

Лятната изпитна сесия е в периода 13.06.2022 - 08.07.2022 г.

От 06.04.2022 г. до 05.05.2022 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения  за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите отговорници на съответната специалност и курс в заявка по образец, която се получава в стая 209.

От 18.04.2022 г. до 16.05.2022 г. преподавателите трябва да направят предложения за  дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини в стая 209 или на e-mail: ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел